• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
203 305/2559 2016-09-29 คำสั่ง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
201 263/2559 2016-08-23 คำสั่ง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กันยายน 2559 งานบุคลากร บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิทุกท่าน
200 226/2559 2016-07-27 คำสั่ง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา อยุ่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 งานบุคลากร บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิทุกท่าน
199 186/2559 2016-06-23 คำสั่ง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา อยุ่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 งานบุคลากร บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิทุกท่าน
185 156/2559 2016-05-31 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา อยุ่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
175 ศธ0626.7/อศจ.รอ ว158 2016-05-03 หนังสือราชการภายนอก รายงานการประชุมคณะกรรมการทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2559 งานบริหารทั่วไป ผู้บริหารทุกท่าน
174 ฝผ๐๒๒/๕๙ 2016-05-02 บันทึกข้อความ ขออนุญาตแจ้งกำหนดส่งรานงานการประเมินตนเอง (แบบฟอร์มแผนกวิชา) ด่วน งานประกันคุณภาพฯ คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน
173 ฝผ๐๒๒/๕๙ 2016-05-02 บันทึกข้อความ ขออนุญาตแจ้งกำหนดส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด่วน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน
172 097/2559 2016-03-28 คำสั่ง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน เมษายน 2559 งานบุคลากร บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิทุกท่าน
171 097/2559 2016-03-28 คำสั่ง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน เมษายน 2559 งานบุคลากร บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิทุกท่าน
170 2016-03-24 ประกาศ ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ลูกจ้างชั่วคราว
169 2016-03-24 ประกาศ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานราชการ
168 15 มีนาคม 2559 2016-03-24 ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ข้าราชการบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
167 049/2559 2016-02-23 คำสั่ง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2559 งานบุคลากร บุคลากรวิทยาลัยเทคนิสุวรรณภูมิทุกท่าน
166 2016-01-29 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งแบบสำรวจความประสงค์เข้ารับการสัมมนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน งานบริหารงานทั่วไป คณะครูทุกท่าน
165 015/2559 2016-01-26 คำสั่ง คำสั่งเวรประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 งานบุคลากร บุคลากรวิทยาลัยสุวรรณภูมิทุกท่าน
162 2016-01-05 หนังสือราชการภายนอก ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานคระกรมการการอุดมศึกษา งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน
161 2016-01-05 หนังสือราชการภายนอก ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบรหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน
160 2015-12-25 หนังสือราชการภายนอก ขอควมร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคม/โคมควันและการจุดบั้งไฟ งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน
159 366/2558 2015-12-25 คำสั่ง คำสั่งเวรประจำเดือน มกราคม 2559 งานบุคลากร บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ