Main Menu
หน้าหลัก
ประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แผนกวิชา
ทำเนียบบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพรอบสาม
แผนกลยุทธสถานศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สมัครเรียนออนไลน์
ค้นหา/พิมพ์ใบสมัคร
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อูมลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ คลิก

แผนปฏิบัติราชการ 2561

V-COP

images/stories/Vcop logo.png

Teacher
Download
รายชื่อ ปวช. 1
รายชื่อ ปวช. 2
รายชื่อ ปวช. 3
รายชื่อ ปวส. 1
รายชื่อ ปวส. 2
งานฝ่ายพัฒนาฯ
นักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียนตารางสอน
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอาชีพ
แผนกวิชา

ระบบบริหารจัดการ

R-Radionetwork

Facebook

images/stories/facebook_2.png

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
หน้าหลัก arrow ประกาศข่าว
ค้นหา     ลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่
กำหนดการฝึกประสบการณ์ canon
กำหนดการปิด-เปิด และลงทะเบียนเรียน
รับสมัครพนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้
เชิญร่วมปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติ
เชิญร่วมกิจกรรมสันทนาการภายใน
เชิญร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
ร่วมแข่ขันทักษะวิชาชีพภายใน
ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
สืบสานประเภณีถวายเทียนพรรษา
โครงการโทษภัยยาเสพติดและการทะเลาะวิวาท
กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพย์ติด
วท.สุวรรณภูมิ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษา
เปิดภาคเรียนฤดูร้อน 2554
นายอำเภอพบปะนักศึกษา วท.สุวรรณภูมิ
วท.สุวรรณภูมิศึกษาดูงาน ณ วท.บุรีรัมย์
แผนกวิชาคอมพิงเตอร์ ศึกษาดูงานที่ ม.ราชภัฏเลย
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
การแข่งขันทักษะภายในวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
กิจกรรมวันลอยกระทง ณ ตำบลหินกอง
อศจ.ร้อยเอ็ดร่วมกับสื่อมวลชน จ.ร้อยเอ็ด ช่วยเหลืออุทกภัย
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553
แจ้งส่งรายงานการประเมินตนเอง(SSR) ประจำภาคเรียน 1/2554
กำหนดลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2554
งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ รองฯพันธ์ชัยเชยสุวรรณ
กิจกรรมวันสันติภาพสากล (International Day of Peace)
 
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 ต่อไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 32 จาก 32
ผู้บริหารสถานศึกษา

images/stories/Palace/DT/D0.jpg

นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

สื่อการเรียน EDLTV

EDLTV สื่อการเรียนปฐมวัย
EDLTV สื่อการเรียนประถมศึกษา
EDLTV สื่อการเรียนมัธยมศึกษา
EDLTV สื่อการเรียนอาชีวศึกษา
EDLTV ช่องทีวีดาวเทียม

อศจ.ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

เว็บไซต์เครือข่าย

เข้าสู่บทเรียน


สก.สค. จ.ร้อยเอ็ด

แบบสอบถาม
ความครบถ้วนของข้อมูลในเว็บวิทยาลัย
  
ผู้เข้าชมเว็บ

Who's Online
ขณะนี้มี 29 บุคคลทั่วไปออนไลน์