Main Menu
หน้าหลัก
ประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แผนกวิชา
ทำเนียบบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพรอบสาม
แผนกลยุทธสถานศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สมัครเรียนออนไลน์
ค้นหา/พิมพ์ใบสมัคร
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อูมลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ คลิก

แผนปฏิบัติราชการ 2561

V-COP

images/stories/Vcop logo.png

Teacher
Download
รายชื่อ ปวช. 1
รายชื่อ ปวช. 2
รายชื่อ ปวช. 3
รายชื่อ ปวส. 1
รายชื่อ ปวส. 2
งานฝ่ายพัฒนาฯ
นักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียนตารางสอน
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอาชีพ
แผนกวิชา

ระบบบริหารจัดการ

Facebook

images/stories/facebook_2.png

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

หน้าหลัก arrow ประกาศข่าว arrow ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ


  
 
         
   

 

       

   

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ  152  หมู่ 3 ตำบลหินกอง 
อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เบอร์ติดต่อ 043-518603  หรือ 0885512501

นายนิกร  คำลุม

--------------------------------------------

One College One Product

เทคนิคสุวรรณภูมิ สกรีน

SWTC Screen


images/stories/IMG_4787.jpg    images/stories/IMG_4797.jpg 

images/stories/IMG_4805.JPG


 เบอร์ติดต่อ 0857431510  นายทวี  สาวิกันย์

--------------------------------------------

การอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างความตระหนัก

พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ 

 


 


--------------------------------------------

 

การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 

 

 

--------------------------------------------

-ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ-