ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติ สีทะ
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-