ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วัดบ้านหนองไผ่

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

จัดบู๊ทกิจกรรม Open House 2017

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player