:ชื่อ นางสาวดอกฟ้า นามสกุล เอกภักดี

:ระดับชั้น ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

:สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

E-mail = Dokfa030@gmail.com

:ชื่อ นางสาวสุธิตา นามสกุล ภูตาเลิศ

:ระดับชั้น ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

:สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

E-mail = bow45240@gmail.com

:ชื่อ นางสาวสุภาพร นามสกุล เสนารินทร์

:ระดับชั้น ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

:สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

E-mail = Supapon3621@gmail.com

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player